Εκπαιδευτικό Υλικό

Αιτήσεις και Έντυπα του Υπουργείου Μεταφορών


Βιβλία Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών

Σήματα αυτοκινήτου

Θεωρία Αυτοκινήτου

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα αυτοκινήτου. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης αυτοκινήτου για την απόκτηση του ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ( κατηγορία Β).

σήματα μηχανής

Θεωρία Μοτοσυκλέτας

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Περιέχει τη θεωρία της μηχανής και το ερωτηματολόγιο εξέτασης (τεστ μοτοσυκλετας) για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης μηχανής.

σήματα φορτηγού

Θεωρία Φορτηγού

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα φορτηγού. Περιέχει τη θεωρία του φορτηγού και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης φορτηγού.


σήματα λεωφορείου

Θεωρία Λεωφορείου

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα λεωφορείου. Περιέχει τη θεωρία του λεωφορείου και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης λεωφορείου.

ΠΕΙ Εμπορευμάτων

Θεωρία ΠΕΙ Εμπορευμάτων

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το αρχικό ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

ΠΕΙ Επιβατών

Θεωρία ΠΕΙ Επιβατών

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το αρχικό ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Κατεβάστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) από την σελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.


ADR manual

ADR – Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Κατεβάστε τον βιβλίο θεωριτικής εκπαίδευσης για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων